מידע נוסף

מותג

Dior

צבע

11A0

CD-PACIFIC-M1U ללאמידה מקומר

 

 

מידע נוסף

מותג

Dior

צבע

11A0

CD-PACIFIC-M1U ללאמידה מקומר

מידע נוסף

מותג

Dior

צבע

11A0

CD-PACIFIC-M1U ללאמידה מקומר

CD-PACIFIC-M1U ללאמידה מקומר

CD-PACIFIC-M1U ללאמידה מקומר