מויסט מולטי

טכנולוגיית ®LACREON מספקת מצע של לחות הנמשכת לאורך זמן1

168.00

מויסט מולטי

168.00

טכנולוגיית ®LACREON מספקת מצע של לחות הנמשכת לאורך זמן1

Lens Prescription
עין
Power
BC
Add
DIA
כמות
ימין
14.3
שמאל
14.3

מויסט מולטי

מויסט מולטי

168.00

טכנולוגיית ®LACREON מספקת מצע של לחות הנמשכת לאורך זמן1

Lens Prescription
עין
Power
BC
Add
DIA
כמות
ימין
14.3
שמאל
14.3

מויסט מולטי

Facebook
Instegram

168.00