אואזיס טוריות

זאת לצד העיצוב הייחודי EYELID STABILISED התורם לשמירה על ראייה יציבה, ברורה ועקבית2 לאורך כל היום, ראייה שאינה מושפעת מתנועות העיניים והראש

170.00

אואזיס טוריות

170.00

זאת לצד העיצוב הייחודי EYELID STABILISED התורם לשמירה על ראייה יציבה, ברורה ועקבית2 לאורך כל היום, ראייה שאינה מושפעת מתנועות העיניים והראש

Lens Prescription
עין
Power
CYL
Axis
BC
DIA
כמות
ימין
14.5
שמאל
14.5

אואזיס טוריות

אואזיס טוריות

170.00

זאת לצד העיצוב הייחודי EYELID STABILISED התורם לשמירה על ראייה יציבה, ברורה ועקבית2 לאורך כל היום, ראייה שאינה מושפעת מתנועות העיניים והראש

Lens Prescription
עין
Power
CYL
Axis
BC
DIA
כמות
ימין
14.5
שמאל
14.5

אואזיס טוריות

Facebook
Instegram

170.00