אואזיס דו”ש טוריות

170.00

ACUVUE OASYS®

Lens Prescription
עין
Power
CYL
Axis
BC
DIA
כמות
ימין
14.5
שמאל
14.5

אואזיס דו”ש טוריות

170.00

ACUVUE OASYS®

Lens Prescription
עין
Power
CYL
Axis
BC
DIA
כמות
ימין
14.5
שמאל
14.5

אואזיס דו”ש טוריות

170.00

ACUVUE OASYS®

Lens Prescription
עין
Power
CYL
Axis
BC
DIA
כמות
ימין
14.5
שמאל
14.5

אואזיס דו”ש טוריות

Facebook
Instegram

170.00