תקנון

תנאי שימוש באתר  You & Eye בוטיק למשקפיים   (רן אופטומטריה בע”מ).

 1. כללי
  1. אתר זה (להלן: “האתר”) הוא בבעלותה של רן אופטומטריה בע”מ, ח.פ 514444538, מרח’ שינקין 37 תל אביב (להלן: “החברה”) ומופעל על ידה. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרי החברה (חנות וירטואלית), על ידי ציבור הגולשים באתר.
  2. תנאי תקנון זה, בנוסחו כפי שיהיה במועד השימוש ו/או הרכישה, יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: “השימוש באתר”) מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: “המשתמש”) כי קרא בעיון רב את תנאי התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, וכי הוא מודע ומסכים להם במלואן. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם אנא המנע מלעשות שימוש באתר. תוכל ליצור איתנו קשר במוקד שירות הלקוחות ונשמח לסייע לך בדרכים חלופיות בכל מקרה.
  3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, בין הכתוב באתר לבין הוראות התקנון, יגברו הוראות התקנון.
  4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  5. רשת You & Eye שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל זמן נתון ללא צורך בהודעה מוקדמת. על “הגולש” לעיין בתקנון לפניי כל ביצוע רכישה .
 2. תנאי שימוש באתר
  1. המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
  2. המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, ויכול למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר.
  3. הרכישה היא לשימוש אישי ושאינו מסחרי בלבד.
  4. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של החברה או של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של החברה ו/או לפי כל דין. כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על המשתמש.
  5. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או במסירת פרטים.
 3. רכישה באתר
  1. המכירה באתר היא מכירה של מוצרים שונים, בשיטות מכירה שונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ועד גמר המלאי. בכל מקרה לא יהיה כפל מבצעים
  2. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש יבחר את הצבע, סוג והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. הנחות ו/או מבצעים המופעים באתר, יחולו על רכישות שיבוצעו באתר בלבד.
  3. התמונות והצבעים שיוצגו באתר, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות. במקרה של פער בין התמונות ו/או הצבעים לבין תיאור המוצר או המפרט הטכני, יגבר התיאור ו/או מפרט הטכני על התמונות ו/או הצבעים. במקרה בו המוצר אותו קיבל הרוכש אינו תואם לתיאור המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה, השבת המוצר וקבלת הסכום שנגבה ממנו בגין המוצר
  4. החברה תהיה רשאית לעדכן את הדפים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי, להוסיף או להחסיר צבעים ולשנות את מחיר הפריטים המופיעים באתר
  5. במסגרת הרכישה, ימסור המשתמש פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. לאחר מכן המשתמש יבחר את האופן בו יבוצע המשלוח: איסוף עצמי מחנות או באמצעות שימוש בשירותיה של חברת שליחויות כמפורט להלן. לבסוף, יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”). המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו מהימנים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.
  6. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את החברה. רישומי המחשב הפנימיים של החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור ולתנאיה.
  7. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית.
  8. מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  9. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעת דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה
  10.  לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים לגבי מצב ההזמנה ו/או המשלוח באמצעות האתר/ מחלקת שירות לקוחות של החברה כפי שיפורט להלן
 4. משלוחים ואספקה
  1.  החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.
  2. התשלום עבור המשלוח יועבר לחברת השליחויות ואינו מהווה חלק מהעסקה שבין החברה ללקוח.
  3. החברה תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. החברה תספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.
  4. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוחים ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 12:30 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.
  5. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני, פגעי מזג אוויר וכיו”ב.
  6. באזורים המוגבלים לגישה, לרבות מבחינה ביטחונית, עשויה חברת המשלוחים להעמיד לרשות המשתמש את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
  7. ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות וביטולים כמפורט להלן.
  8. החברה תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת החברה.
 5. מסירת פרטים על ידי המשתמש
  1. על מנת לבצע את ההזמנה המשתמש יידרש לספק פרטים שיידרשו לצורך טיפול בהזמנה כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, טלפון בבית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות. המשתמש מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של המשתמש למסירתם.
  2. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של החברה. הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של החברה.
  3. ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם החברה המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה לאתר, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של החברה. כמו כן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר.
  4. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” – “cookies” (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי אתר החברה, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) על מנת, בין היתר, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי המשתמש יוכל לבחור, באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש, שלא לאחסן או למחוק את קבצי ה”עוגיות” במחשבו.
  5. החברה נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, מובהר וידוע למשתמש כי החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.
 6. החזרת מוצרים/ביטול עסקה, אחריות, השלמת עסקה ועסקה חלקית
  1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם למדיניות החזרות וביטולים של החברה ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.
  2. ביטול הזמנה לפני משלוח לבית הלקוח.
   1. כל עוד לא נשלחה ההזמנה לבית הלקוח רשאי המזמין לשלוח הודעה במייל או באמצעות הקישור הייעודי צור קשר על רצונו בביטול ההזמנה
   2. לאחר ביטול ההזמנה תשלח הודעת מייל לכתובת המזמין והחברת תחזיר את תשלום העסקה בניכוי 5% דמי ביטול או 100 ש״ח הנמוך מבניהם.
  3. ביטול לאחר קבלת המוצר לבית הלקוח.
   1. לאחר קבלת המוצר לבית הלקוח רשאי הלקוח לבטלה וזאת בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, וזאת בהודעה במייל או בקישור צור קשר, למען הסר ספק לא ניתן לבטל הזמנה לאחר 14 ימים מיום קבלתה.
   2. לאחר קבלת הודעה על רצון הביטול יישלח מייל המאשר את הביטול ,לאחר קבלת מייל הביטול ישיב הלקוח את המוצר לרחוב הרקון 2 הוד השרון וזאת בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, וזאת בתנאי שהמוצרים שלמים תקינים באריזתם המקורית ללא פגיעה או נזק או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ולא נעשה בהם כל שימוש.
   3. לא ניתן להחזיר משקפי ראייה אשר יוצרו במיוחד.
   4. לא ניתן להחזיר קופסאות עדשות מגע פתוחות או פגומות
   5. לא ניתן להחזיר מוצרי sale.
   6. הואיל והעסקה התבצעה בחנות האונליין לא ניתן להחזיר את המוצרים לאחת מחנויות החברה אלא רק לסניף בקניון שרונים.
   7. לא ניתן להחזיר קופסאות עדשות מגע אשר נפתחו או שאריזתם פגומה.
   8. האחריות בגין כל פגם אשר ייגרם למוצר כתוצאה מאריזה רשלנית תחול על הלקוח.
   9. לאחר קבלת המוצר לסניף שרונים ובדיקתו שאיננו נפגם יזוכה הלקוח בדמי העסקה בניכוי דמי ביטול על סך 5% או 100 ש״ח הנמוך מבינהם.
    • למען הסר ספק הלקוח לא יהיה זכאי לזיכוי דמי המשלוח במידה ובהזמנה הייתה כזו.
  4. ביטול הזמנה עקב פגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר.
   1. על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול במייל או קישור צור קשר באתר לשירות הלקוחות של החברה, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
  5. ביטול הזמנה ע״י החברה.
   1. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
   2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
   3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
   4. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.
   5. מובהר בזאת כי הוראות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.
  6. אחריות ושירות.
   1. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים ותקינים אלא אם צוין אחרת.
   2. על מוצרי sale לא מובטח שיינתן שירות וזאת בהתאם לאפשרות מול הספק בחו״ל.
   3. האחריות הינה לשנה מיום הקניה למעט מוצרים אשר הוזכרה תקופה שונה, והיא לא כוללת שברים שריטות וכל נזק אשר נגרם על ידי הלקוח.
   4. החברה לא תיקח אחריות על מוצר שבוצע בו תיקון או החלפת עדשות במקום אחר.
   5. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.
   6. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל
   7. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  7. שונות.
   1. החברה לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.
   2. רישומיה הממוחשבים של החברה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.
   3. החברה תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. התקנון הרלוונטי הוא התקנון שהיה בתוקף בעת השימוש באתר.
   4. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל מבלי לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בת”א-יפו.
  8. שונות.
   1. החברה לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.
   2. רישומיה הממוחשבים של החברה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.
   3. החברה תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. התקנון הרלוונטי הוא התקנון שהיה בתוקף בעת השימוש באתר.
   4. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל מבלי לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בת”א-יפו.
  9. קניין רוחני.
   1. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, התוכן המופיע באתר, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של החברה.
   2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, לתרגם, למכור או לשווק או לעשות כל שימוש מסחרי במידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו”ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
   3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.
   4. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של החברה.
  10. מחירים.
   1. כל המחירים באתר ינקבו בשקלים חדשים.
   2. ייתכן שהמחירים באתר יהיו שונים מהמחירים בסניפי הרשת.
  11. צור קשר. בכל שאלה הגולש מוזמן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של האתר השירות התבצע בצורות הבאות מייל:office@youandeye.co.il טלפון : 09-7732220. טלפון נייד: 054-7373831. איסוף עצמי: בכל הזמנה ניתן לסמן את האפשרות שדל איסוף עצמי איסוף עצמי יתאפשר מסניף ג’י כפר סבא בלבד בכתובת ויצמן 207 כפר סבא.החברה מתחיבת לענות לכל הודעה אשר תשלח בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ48 שעות לא כולל שבתות וחגים.